دسته‌بندی نشده

بررسی تاثیر شن بازی درمانی در کودکان بیش فعال۳-۶ سال منطقه ۱ استان تهران

Posted on

 بررسی تاثیر شن بازی درمانی در کودکان بیش فعال۳-۶ سال منطقه ۱ استان تهران *دکترافتخار حمیدی چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شن بازی درمانی در کودکان بیش فعال۳-۶  سال استان تهران بود. بدین منظور با استفاده از  پرسشنامه کانرز  و سینی شن غربالگری کودکان انجام گردید و ۳۰ کودک  (دختر ) بیش فعال ۳-۶سال  […]