زوج درمانی

مشاوره طلاق فوری

Posted on
مشاوره طلاق فوری

مشاوره طلاق فوری طلاق و مشاوره طلاق طلاق چیست؟ طلاق یا جدایی یعنی قطع رابطه و جدا شدن دو جسم یا دو نفر از یکدیگر ولی این به معنی قطع عاطفه و محبت بین دو نفر نیست. شما با جاری شدن صیغه طلاق فقط از یکدیگر دور می‌شوید ولی روح شما و عاطفه و محبتی […]

مشاوره خانواده

با جای خالی پدر یا مادر بعد از طلاق چه کنیم؟

Posted on
می خوایی از دانشگا مبدونی؟

با جای خالی پدر یا مادر بعد از طلاق چه کنیم؟   یکی از بدترین موقعیت ها برای کودکان زمانی پیش می آید که والدین آنها از هم جدا می شوند. بدتر از آن زمانی است که یکی از والدین تمایلی به دیدن آنها ندارد یا به هر صورت وضعیت به سمتی می رود که […]

مشاوره خانواده

با جای خالی پدر یا مادر بعد از طلاق چه کنیم؟

Posted on
طلاق و کودک

یکی از بدترین موقعیت ها برای کودکان زمانی پیش می آید که والدین آنها از هم جدا می شوند. بدتر از آن زمانی است که یکی از والدین تمایلی به دیدن آنها ندارد یا به هر صورت وضعیت به سمتی می رود که امکان دیدار با آن والد وجود ندارد. طی سال های اخیر در […]