درمان اختلالات روانی

بحران میانسالی یا بیداری میانسالی؟

Posted on

بحران میانسالی یا بیداری میانسالی؟ بحران میانسالی، برای بسیاری یک کابوس است ، اما این شاید تلنگری باشد برای بازیابی مجدد خود ، تغییری به منظور رشد و خودسازی و لزوما ترسناک نیست ! مشکل اضافه‌وزن و تصویری که از بدنم داشتم از هنگامی که به یاد دارم باعث عذاب من بوده است.گاه بی گاه […]